Održavanje sajta je niz radnji koje preduzimamo kako bi naš sajt bio sa svežim sadržajem i bezbedan, što dodatno doprinosi da optimizacija web sajta bude odrađena kako treba.

Šta je održavanje sajta?

Održavanje sajta je sledeći korak u životu vašeg web sajta na internetu. Kada ste u potpunosti odradili ceo sajt na red dolazi održavanje sajta koje predstavlja niz radnji koje preduzimamo kako bi vaš web sajt bio u korak sa naj novijim promenama kod internet pretraživača. Održavanje sajta može biti samo apdejt nekog teksta, slike ili plugina na sajtu, a po nekad je i obimnije i obuhvata kompletnu promenu izgleda sajta.

održavanje sajta beogradKoliko često je potrebno održavanje sajtova?

Održavanje sajtova se izvodi u zavisnosti od potreba i veličine sajta na dnevnoj, nedeljnoj ili mesečnoj bazi. Ukoliko se sadržaj sajta obnavlja na dnevnoj bazi onda je neophodno takve sajtove održavati svakodnevno da ne bi kojim slučajem došlo do gubitaka dragocenih podataka. Nedeljno i mesečno održavanje sajtova omogućava vam da vaš sajt bude ispunjen svežim sadržajem i ažuriran naj novijim softwerom.

Šta dobijam održavanjem web sajta?

Održavanje web sajta poboljšava poziciju sajta na internet pretraživačima i njegovu bezbednost. Naj novije zakrpe onemogućavaju hakerske upade i samim tim povećavaju bezbednost vašeg sajta i zaštitu dragocenih podataka sa sajta. Redovnim ažuriranjem sadržaja vašeg sajta poboljšaćete i poziciju vašeg sajta na Googlu.

Šta još spada u održavanje sajtova?

Pored obnavljanja sadžaja web sajta i ažuriraja tema i plaginova u održavanje sajta ulazi iredovan bekap sajta ili migracija sajta sa servera na server.

Bekap sajtova je jedna od radnji koja se preduzima u redovnom odražavanju sajta. Bekap sajta pravi rezervne kopije sajta na dnevom ili nedeljnom nivou i na taj način vas štiti od mogućih gubitaka sadržaja sajta. U svakom trenutku je moguće vratiti kompletan sadržaj sajta u slučaju hakerskog upada ili greške prilikom neke instalacije.

Migracija web sajta se radi ukoliko vam je potrebna promena servera na kome se trenutno nalazi vaš sajt. U tom slučaju se vrši premeštanje kompletnog sadržaja sajta sa jednog servera na drugi. Zbog mogućnosti gubitaka svih podataka sa sajta neophodno je da ovoj posao prepustite profesionalcima.