Čist i pregledan web dizajn stranica jasnija poruka

Dizajnirati sajt prema vašim željama i potrebama i u skladu sa trenutnim web standardima je naš osnovni zadatak. Pri tome nastojimo da vaša poruka prema klijentima bude jasna, a web dizajn sajta prepoznatljiv, atraktivan i jednostavan.

Web prezentacija važan je faktor u promociji vaših usluga ili proizvoda. Vaše internet stranice predstavljaju sve češće prvi kontakt kupaca ili klijenata sa Vašom firmom.

Prilikom izrade sajtova naš naglasak kod dizajna web stranica je na njihovoj informativnosti, preglednosti i kompaktnosti – tako da posetioci što lakše i brže dođu do vaših proizvoda, usluga i željenih podataka.

Web dizajn BeogradVeb dizajn obuhvata mnogo različitih veština i disciplina u proizvodnji i održavanju sajtova. Različite oblasti veb dizajna uključuju grafički dizajn sajta, dizajn interfejsa, optimizaciju sajta i drugo. Suština dobro dizajnirane web stranice je njena dopadljivost i preglednost.

Vrlo je bitno da dizajn Vašeg budućeg sajta bude prijatan za oko i da pravilnim rasporedom elemenata sajta doprinosi da se posetilac Vašeg sajta na jednostavan način kreće kroz sajt dolazeći do bitnih informacija o Vašoj delatnosti.

Često komplikovane strukture ili delovi samog sajta odbiju posetioca i on napusti sajt pre nego i pogleda o čemu se radi.

Pošto ne možemo znati koliko je trenutni posetilac našeg sajta upućen u korišćenje računara i interneta, neophodno je prilagoditi dizajn web sajta na taj način da bude jasan, pregledan i prepoznatljiv.

Posmatrajte web sajt kao izlog svoje radje u kome sve mora imati svoje mesto i biti pravilno raspoređeno. Odnos elemenata na sajtu, upotreba odgovarajućih fontova, usklađenost palete boja koje se upotrbljvaju kao i slobodan prostor oko elemenat na stranici samo su deo priče o dizajnu.

Ukoliko web sajt na prvi pogled privuče pažnju posetiocu to je prvi pokazatelj da je posao oko dizajniranja odrađen kako treba. Da bi nešto bilo prijatno za oko i imalo efekta na posetioca mora biti dobro predstavljeno.

Close Menu