Održavanje sajta je niz radnji koje preduzimamo kako bi naš sajt bio sa svežim sadržajem i bezbedan, što dodatno doprinosi da optimizacija sajta bude odrađena kako treba.

Održavanje sajtova je sledeći korak u životu vašeg sajta na internetu kada se završi izrada sajta. Kada ste u potpunosti odradili ceo sajt na red dolazi održavanje sajta.

Održavanje sajtova predstavlja niz radnji koje preduzimamo kako bi vaš sajt bio u korak sa najnovijim promenama kod internet pretraživača.

Održavanje sajtova može biti samo apdejt nekog teksta, slike ili plugina na sajtu, a po nekad je i obimnije i obuhvata kompletnu promenu izgleda sajta.

održavanje sajta beograd
Koliko često se radi održavanje sajta?

Održavanje sajtova se izvodi u zavisnosti od potreba i veličine sajta na dnevnoj, nedeljnoj ili mesečnoj bazi.

Ukoliko se sadržaj sajta obnavlja na dnevnoj bazi onda je neophodno takve sajtove održavati svakodnevno da ne bi kojim slučajem došlo do gubitaka dragocenih podataka.

Nedeljno i mesečno održavanje sajtova omogućava vam da vaš sajt bude ispunjen svežim sadržajem i ažuriran najnovijim softwerom.

Šta dobijam održavanjem sajta?

Održavanjem sajtova poboljšavate poziciju sajta na internet pretraživačima i njegovu bezbednost.

Najnovije zakrpe onemogućavaju hakerske upade i samim tim povećavaju bezbednost vašeg sajta i zaštitu dragocenih podataka na sajtu.

Redovnim ažuriranjem sadržaja vašeg sajta poboljšaćete i poziciju vašeg sajta na Googlu.

Šta još spada u održavanje sajtova?

Pored obnavljanja sadžaja sajta, ažuriraja tema i plaginova u održavanje sajtova ulazi i redovan bekap sajta ili migracija sajta sa servera na server.

Bekap sajtova je jedna od radnji koja se preduzima u redovnom odražavanju sajta. Bekap sajta pravi rezervne kopije sajta na dnevom ili nedeljnom nivou i na taj način vas štiti od mogućih gubitaka sadržaja sajta.

U svakom trenutku je moguće vratiti kompletan sadržaj sajta u slučaju hakerskog upada ili greške prilikom neke instalacije.

Migracija sajta se radi ukoliko vam je potrebna promena servera na kome se trenutno nalazi vaš sajt. U tom slučaju se vrši premeštanje kompletnog sadržaja sajta sa jednog servera na drugi.

Zbog mogućnosti gubitaka svih podataka sa sajta neophodno je da ovoj posao prepustite profesionalcima.