Šta je off page optimizacija sajta?

Izrada sajtova je kompleksan proces koji obuhvata i niz radnji van samog sajta. Off page optimizacija sajta  izgradnjom backlinkova je jedna od njih.

Off Page SEO optimizacija web sajtova odnosi se na drugu vrstu SEO optimizacije sajta koja za cilj ima to da se sajt pojavljuje za odredjene ključne reči na prvim stranicama pretraživača (Google, Yahoo, Bing).

Ovu vrstu optimizacije sajta je preporučljivo da rade profesionalci kako bi se izvukli maksimalni rezultati za što kraće vreme. Skoro je nemoguće postići bilo kakvo rangiranje za neku ključnu reč bez puno posla na off page optimizaciji web sajta.

off page optimizacija sajta - link buildingGradjenje backlinkova

Gradjenje linkova ka web sajtu je osnovni način off page optimizacije. To je moguće postići ciljanim ključnim rečima koje se odnose na sadržaj stranice sajta za koju radimo optimizaciju.

To za rezultat ima povećanje popularnosti i ugleda vašeg web sajta kod pretraživača. Link building je metod kojim se povećava broj dolaznih linkova ka vašem sajtu koji na taj način usmeravaju i povećavaju promet na sajtu.

Broj linkova ka sajtu i dalje je jedan od najvažnijih u optimizaciji sajta. Ali je mnogo bitniji kvalitet i relevantnost tih linkova nego sam njihov broj.

Ukoliko neki link ka vašem sajtu dolazi sa nekog uglednog web sajta koji obradjuje temu sličnu vašoj onda taj link u očima pretraživača višestruko mnogo znači u odnosu na neki link sa na primer nekog direktorijuma.

Evo par načina kako se radi off page optimizacije sajta:

  1. Social bookmarking (prijava na poznate 2.0 sajtove (StumbleUpon, Digg, Delicious, My Space..)
  2. Blogging (prijava na blogove i komentarisanje)
  3. Razmena linkova
  4. Prijava na direktorijume sajtova
  5. Pisanje članaka (article submission)

Koliko traje off page optimizacija sajta?

Izgradnja linkova ka sajtu je proces koji neprestano traje. Minimum vremena potrebnog da se postignu neki rezultati je dva do tri meseca. Tek nakon toga mogu se primetiti pomaci u rangiranju sajta.

Ovo je veoma delikatan proces jer zahteva vreme i ne može se odraditi “preko noći” naprotiv prekomerna izgradnja linkova u kratkom roku može dovesti do penalizovanja sajta od strane Googla.

Za dobru optimizaciju je potrebno vreme i kvaliteni linkovi sa relevantnih sajtova.

Kada vaša optimizacija da rezultate i vaš sajt se dobro rangira, to će pokrenuti vašu konkurenciju koja je potisnuta vašim sajtom da i oni poprave svoju poziciju.

Samim tim ste vi opet u situaciji da se borite da zadržite postignute rezultate ili da ih dodatno popravite.

Stoga optimizacija sajta izgradnjom back linkova predstavlja proces koji traje.. dogod vaš sajt postoji.

Ukoliko nemate kvalitetne i relevantne linkove može se dogoditi da vaš sajt ne zauzme nikada dobru poziciju na Google-u.

Link building je najteži način optimizacije sajta koji zahteva dosta vremena i upornosti, ali i donosi prave rezultate. Zbog svega ovoga taj posao ipak treba prepustiti profesionalcima.

Ukoliko želite da izvučete maksimum iz vašeg web sajta, off page optimizacija sajta je nešto što se podrazumeva.